همین که میگن کیر خر تو کس خار مادرت من جیگرم خنک میشه / persian sexy joke